Kalender van de feestdagen en vakanties

 

Pedagogische Studiedagen :

In het kader van de uitwerking van de ‘Plan de Pilotage’ :
Maandag 26 september

In het kader van het project « KIVA » (om de problemen rond pesten te voorkomen en te behandelen) :
Donderdag 01 december – vrijdag 02 december

Uurrooster kleuters

Hier ziet u het verloop van een dag in de kleuterklas:

 

Uurrooster lager onderwijs

Via deze link kunt u het uurrooster van het lager onderwijs raadplegen.

! Op dinsdag zullen wordt er in L1 en L2 aangepaste ondersteuning voorzien, waar alle leerlingen voordeel uit halen. Voor meer informatie kan u terecht bij Mevrouw Françoise en/of juf Katleen H. 

Bij vragen of problemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen. ! Gymnastiek zal vanaf dit schooljaar doorgaan op maandag en vrijdag

Warme maaltijden

 

1° Mogelijkheid om elke dag verse soep te krijgen (kaart voor 10x soep aan €5).

2° Warme maaltijden met dessert op elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (€ 3,70 voor het kleuteronderwijs en € 4,20 voor het lager onderwijs).
Deze maaltijden worden verzorgd door de traiteur TCO.

Gelieve de maaltijden voor de hele maand te reserveren en dit ten laatste op de 18de van elke maand.
Na deze datum worden de reservaties niet meer aangenomen.

Bedankt voor uw begrip. 

 

Het is niet langer mogelijk om een bestelling te plaatsen voor de maand mei.
U kan de warme maaltijden voor de maand JUNI-JULI 2023 via dit formulier bestellen : klik hier.


Het menu van mei 2023 vindt u hier.
Het menu van juni-juli 2023 vindt u hier.

 

Als u problemen ondervindt, laat het ons dan weten. We helpen u zo snel mogelijk: secretariat@ecolesaintremyhanret.be

De tussendoortjes om 10u

Om bij te dragen tot een evenwichtige voeding van de leerlingen, vragen de kleuterleidsters de ouders om de tussendoortjes van hun kinderen te variëren. Zo is elke dag van de week gericht op een bepaald soort tussendoortje.

In de lagere school willen wij ons aansluiten bij de organisatie van de kleuterklassen.
Zo worden ruzies en jaloezie vermeden en kunnen de kinderen genieten van gezond en gevarieerde tussendoortjes.

MAANDAG: breng een gesneden fruit en/of groenten-tussendoortje mee

DINSDAG: breng een melkproduct mee (voorzie een lepeltje indien nodig)

WOENSDAG: breng een gesneden fruit en/of groenten-tussendoortje mee

DONDERDAG: breng een koekje of een stukje cake mee

VRIJDAG: breng een gesneden fruit en/of groenten-tussendoortje mee

 

Om misverstanden in de boekentasjes te vermijden, vragen we alle tussendoortjes in een met naam voorziene doos te doen. Meer informatie over dit onderdeel zal door de leraren aan het begin van het schooljaar worden verstrekt.

 

De kinderen krijgen geen tussendoortje om 14.20 uur.
U kunt een tussendoortje meegeven voor 15.30 uur als uw kind in de opvang blijft.

Wat brengt uw kind mee naar de klas?

Op het einde van vorig schooljaar heeft uw zoon/dochter van de klasleerkracht een materiaallijst meegekregen. We zouden u willen vragen om deze lijst goed door te nemen en uw kind het nodige materiaal mee te geven.

Hier vindt u een overzicht:

 

Materiaallijst voor de Instap- en 1ste kleuterklas

Welkom in de 2de kleuterklas

Op weg naar de 3de kleuterklas

Eerste leerjaar

Materiaallijst 2de leerjaar

Materiaallijst L3/L4

Leerjaar 5/6 (Nederlands)

Leerjaar 5/6 (Frans)

 

Op warme/zonnige dagen raden we aan om zonnecrème en eventueel een zonnehoedje mee te geven.

 

Wat als mijn kind afwezig is?

In de instapklas, de eerste en de tweede kleuterklas:

U bent niet verplicht dit te melden en u hoeft ook geen medisch getuigschrift in te dienen, maar om de lessen zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u om ons telefonisch te verwittigen in geval van langdurige afwezigheid.

 

Vanaf de derde kleuterklas en in het lager onderwijs:

Elke afwezigheid van minder dan 2 dagen moet schriftelijk gemotiveerd worden met een uitzonderlijke situatie op een daartoe bestemd formulier. Deze redenen zullen worden overgelaten aan het oordeel van de directie en de controleur van de gemeenschap Wallonië-Brussel. Ze moeten nauwkeurig zijn en vage formuleringen zoals "familiale redenen" vermijden.
Vanaf de derde dag is een medisch getuigschrift verplicht. Ook dit moet vergezeld zijn  van hetzelfde formulier.

Redenen en certificaten moeten aan de school worden bezorgd aan de betrokken leerkracht op de dag van de terugkeer op school.

 

Afwezigheden voor vervroegde of verlengde officiële feestdagen, zijn ongegrond.
Als uw kind afwezig is, gelieve ons te laten weten aan wie we de taken kunnen meegeven.

 

In geval van een besmettelijke ziekte, gelieve de school zo snel mogelijk te verwittigen.

 

 

Wat bij een ongeval op school?

De directie zal u de documenten bezorgen waardoor u vergoed kunt worden.

Voor- en naschoolse opvang

Een betalende opvang is mogelijk van 7.00u tot 8.00u (€2/u) in de refter bij Mevr. Marie-Jeanne. Na 8u15 kunnen de leerlingen naar de speelplaats of onder het afdak onder toezicht van een leerkracht.

Na school is de opvang mogelijk vanaf 15.45u tot 18.00u.

- Van 15.45u-16.30u: €1,50 voor 3/4 uur (of €2/u, zoals 's ochtends);
- Van 16.30u-18.00u: 1ste kind: €3/u, 2de kind: €2/u, 3de kind en volgende: €1,50/u.
De berekening van de opvang wordt per minuut geteld.

De opvang eindigt om 18.00u stipt. Voor de laatkomers: €5/kwartier te laat.


Elke maandag, dinsdag en donderdag wordt een begeleide studie georganiseerd tot 16.30u (€1,50/45min) voor de leerlingen van de lagere school die nog op school blijven na 15.45u.
De leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar worden dus uitgenodigd (om niet te zeggen verplicht) om naar de klas te komen om hun huiswerk te maken, hun lessen te leren, extra uitleg te vragen, ... en dit in een goede en in een rustige werkomgeving, weg van de drukte EN onder begeleiding van een leerkracht.

Om 15.30u kunnen deze leerlingen hun boekentas in de klas zetten en krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontspannen tot 15.45u op de speelplaats. Om 15.45u start de verplichte begeleide studie voor de leerlingen van het lager onderwijs, tot 16.30u. Wanneer de studie beëindigd is, gaan de leerlingen terug naar de opvang en wachten daar op hun ouders.


De kinderen van de kleuterschool gaan naar de opvang om 15u45.

Opvang op woensdagnamiddag:
Een gemeentebus zal de kinderen komen ophalen aan de school en brengt het naar de school in Warêt-la-Chaussée, waar ze opgevangen worden door de verantwoordelijken van “IMAJE”.
Vergeet niet uw kind hiervoor via mail in te schrijven.