img

KiVa-voormiddag

24/08/2023

Op donderdag 6 juli organiseerden we met alle klassen, van het onthaalklasje tot en met het 6de leerjaar, een KiVa-voormiddag.

Onze school heeft zich volop geëngageerd voor het project KiVa, een project dat via spelletjes de groepsvorming, het praten over gevoelens en het omgaan met moeilijke situaties, wil aanpakken en verbeteren, om op die manier pestgedrag te voorkomen.

Gedurende het hele schooljaar (en de komende jaren) worden hierrond regelmatig korte activiteiten in de klas georganiseerd. Deze voormiddag wilden we de leerlingen de kans geven om deze activiteiten ook eens bij de andere leerkrachten te mogen beleven. Op die manier kwam elke klas eens bij een andere leerkracht en leerden ook de leerkrachten onze leerlingen nog beter kennen.

Het was een voormiddag met veel enthousiasme !