img

Rentrée 2022

25/08/2022

Beste ouders,

Ik ben bijzonder blij om met u een nieuw schooljaar te beginnen. Wij zijn erg trots op het vertrouwen dat u in ons stelt door uw kinderen aan ons toe te vertrouwen. Dank u wel.

Een nieuw jaar begint... bekend voor sommigen, nieuw voor anderen.

Ik wil alle nieuwe kinderen en hun ouders van harte welkom heten op onze school. Ik reken op elk van ons dat hun integratie zo vlot mogelijk verloopt. Moge de familiale sfeer blijven bloeien op de school Saint Remy te Hanret.


Dit jaar is vergelijkbaar met het vorige, maar er zijn enkele veranderingen.

 

Vanuit een praktisch standpunt:

 • Organisatie van de lessen.
  • Leerlingen in L1: Mevrouw Françoise en Juf Kathleen M.
  • Leerlingen in L2: Mevrouw Françoise, Juf Katleen H. en Mevrouw Magali.
   Juf Katleen H. zal 3 periodes (uren) ondersteuning bieden aan leerlingen in L1 en/of L2 op dinsdag.
  • Leerlingen in L3: Mevrouw Magali en Juf Katleen H.
  • Leerlingen in L4/P5/P6: Juf Kathleen M. en Meneer David

 • Lichamelijke opvoeding wordt gegeven door Mr. Benjamin. Mevrouw Manu zal niet meer aanwezig zijn: zij heeft besloten haar uren te hergroeperen in eenzelfde school. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om haar hartelijk te bedanken voor haar dagelijkse inzet en haar welwillendheid jegens alle kinderen.

 • Op vrijdag eindigen de lessen om 15.30 uur, net als op de andere dagen van de week.

 • Om de 'Plan de Pilotage' voor te bereiden zal het pedagogisch team in de maanden september en oktober bijeenkomen op dinsdag of donderdag vanaf 15.30 uur. Het zal dus onmogelijk zijn de studie te organiseren.
  • Dinsdag 30 augustus
  • Donderdag 08 september
  • Dinsdag 13 september
  • Donderdag 22 september
  • Dinsdag 04 oktober
  • Donderdag 13 oktober
  • Dinsdag 18 oktober

 • Pedagogische studiedagen:
  • Ontwikkeling van de 'Plan de Pilotage':
   • Maandag 26 september
  • Kiva Up (om beter uitgerust te zijn voor bewustmaking en bestrijding van pesten)
   • Donderdag 01 december
   • Vrijdag 02 december

                P3/P4/P5/P6-leerlingen zullen worden gesensibiliseerd tijdens workshops die zullen plaatsvinden op dinsdag 10 en woensdag 11 januari.

 • Binnenkort sturen wij u een formulier met alle informatie die wij over u hebben. Wij verzoeken u deze zorgvuldig te controleren en zo nodig te corrigeren en aan te vullen.

 • Reserveringen voor de warme maaltijden voor september zullen net als vorig jaar via de website van de school worden gemaakt. Ze beginnen weer op 5 september.

 

Op maandag 12 september om 18.30 uur vindt een gezamenlijke oudervergadering plaats. Ik zal u verschillende inlichtingen kunnen geven. Daarna vindt een ontmoeting met de leerkrachten van uw kind plaats, zodat zij u hun verwachtingen, hun specifieke organisatie,... kunnen voorstellen en u hen ook al uw vragen kunt stellen. Wij verheugen ons erop velen van u daar te zien en danken u voor uw aanwezigheid, die getuigt van uw belangstelling voor ons werk. Het zal een gelegenheid zijn voor een echte uitwisseling.

U kunt al verschillende data in uw agenda afvinken:

 • Zondag 16 oktober: Saint-Rémyfeest
 • Vrijdag 16 december: Kerstconcert
 • Zaterdag 22 april: fancy-fair
 • Maandag 03 juli: gesponsorde wandeling


Ik verheug me op uw komst, beste ouders, met mijn beste wensen.

Voor het pedagogisch team

M David